Dag: 4 oktober 2022

  • Varmare vinter för ett barn i Ukraina

    Varmare vinter för ett barn i Ukraina

    Din hjälp behövs snarast. Det har redan blivit kallt, men barnfamiljer har inte ved, och barnen har inte varma kläder och skor. En del människor har förlorat sin försörjning, sina hem och sina släktingar. Vi tackar Gud att ingen av våra familjer har drabbats av sådan sorg. En del var tvungna att fly och andra […]