HJÄLP UTSATTA BARN I UKRAINA

till ett liv värt att leva

Bild som berättar vår tacksamhet 1

– Posted in: Barnens Ambassad, Ukraina

Under de kommande  dagarna  kommer  vi att publicera bilder som berättar  vad din gåva har betytt…

Foto: Katja